News

  • Home
  • |
  • 最新资讯

合成橡胶海内市场行情

赛博体育app下载-官方网站 2022-05-13

产物名称 华南地域 江浙地域 京津地域 山东地域 东北地域 松喷鼻丁苯 14800-15000 14500-14900 14700-14800 14500-14600 14600-14700 充油丁苯 12500-12600 12000-12400 12100-12300 12000-12100 --- 顺丁橡胶 15700-15900 15450-15800 15700-15800 15400-15600 15200-15800

赛博体育app下载-官方网站


上一篇:扬子石化PP、PE产销动态 下一篇:近期海内顺丁橡胶市场行情动态

发表评论